TEPELNÁ ČERPADLA VODA-VODA

Čerpadla Spirála voda-voda jsou našim hlavním produktem. Díky použití pokročilých technologií pracují naše čerpadla bez filtrace a bez jakékoliv údržby či servisních prohlídek. Jejích velkou výhodou jsou poměrně nízké pořizovací náklady a tedy krátká doba návratnosti. Voda k provozu tohoto typu čerpadla je obvykle čerpána ze studny nebo vrtu.

PRINCIP TEPELNÝCH ČERPADEL VODA-VODA

Pro systém tepelného čerpadla voda-voda je přírodním zdrojem voda. Nejlépe podzemní, ve výjimečných případech povrchová. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a vypouštíme ji většinou do vsakovacího objektu. Kde jsou příhodné podmínky, bylo by škoda zvolit jiné tepelné čerpadlo než voda-voda.

ÚČINNOST TEPELNÝCH ČERPADEL VODA-VODA

Jde o nejúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj přírodní energie v době její největší spotřeby. Sezónní topný faktor pro podlahové vytápění je až 7,00 to znamená, že vám takto tepelné čerpadlo voda-voda přinese až 85,7 % úspory. Pro vytápění s radiátory je sezónní topný faktor až 5,32 a dosažené úspory až 81,2 %.

ČERPÁNÍ VODY ZE STUDNY

Pro běžný rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem Spirála je potřeba studna s vydatností cca 0,25 l/s. Kvalitou vyhoví téměř každá voda. Tepelné čerpadlo SPIRÁLA voda-voda má nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel na trhu. Dosahujeme toho tím, že pro tepelné čerpadlo SPIRÁLA vyrábíme trubkové výparníky podle vlastního patentu.
Vyrábíme do nich speciální výparníkové trubky s velkou teplosměnnou plochou na straně chladiva. Používáme systém ochran, schopný zabránit tvoření námrazy na trubkách výparníku.

ČERPÁNÍ POVRCHOVÉ VODY

Povrchová voda, se čerpá přímo do tepelného čerpadla a ochlazená vypouští zpět. Při větším průtoku se ochladí třeba jen o 1 °C.
Tepelné čerpadlo SPIRÁLA může pracovat s teplotou vstupní primární vody kolem 3 °C. Na menších tocích klesá za mrazu teplota vody pod tuto hranici a nelze systém provozovat trvale.
Při odběru vody z hlubší nádrže je teplota vody i za mrazů +4 °C, což zajistí trvalý provoz.

 

DIMENZOVÁNÍ VÝKONU

U tepelných čerpadel SPIRÁLA voda/voda instalujeme výkon na 100 % tepelných ztrát objektu. Umožňuje nám to jen malé navýšení investičních nákladů při navýšení výkonu.

Výhody

  • Automatická regulace – minimalizace průtoku primární vody
  • Vysoký topný faktor
  • Krátká doba návratnosti
  • Nižší pořizovací náklady
  • Tepelné čerpadlo voda-voda SPIRÁLA pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek
 

Dokumenty ke stažení