REGULACE TEPELNÉHO ČERPADLA

K regulaci tepelného čerpadla je možné použít prostorový bezdrátový termostat s regulací PID SPIRÁLA. Další možností některý ze široké nabídky regulátorů s Open Therm komunikací, nebo jednoduchý klasický (dvoustavový) pokojový termostat, měl by mít nastavitelnou hysterezi 0,1°C.

KLASICKÝ TERMOSTAT:

  • Řízení podle referenční místnosti, možno doplnit lokální regulací.
  • Řízení nezávisle dvou topných okruhů s různou teplotou, použijí se dva termostaty.

REGULÁTORY S OPEN THERM KOMUNIKACÍ:

ELEKTROBLOCK: PT59, PT59X, PT55, PT55X, BPT57
SIEMENS: REA23M, RDH10M, QAA73

Dva okruhy může řídit s připojením OpenTherm jen Siemens QAA73.110

  • Automatická adaptace k danému topnému systému a parametrům budovy - mění dle potřeby charakteristiku topné křivky ekvitermní regulace.
  • Řízení nezávisle dvou topných okruhů s různou teplotou.

REGULACE PRŮTOKU PRIMÁRNÍ VODY

U tepelných čerpadel voda-voda funguje automatická regulace průtoku primární vody s možností nastavit minimální průtok