Inverterová tepelná čerpadla SPIRÁLA WW..V - variable

Tato tepelná čerpadla jsou osazena speciálními kompresory a frekvenčním měničem - invertorem od firmy COPELAND. Toto řídí výkon - otáčky ve velkém rozsahu od 850 do 7200 otáček za minutu (17 až 120 Hz) a umožňuje plynulou regulaci topného výkonu v rozsahu cca 15-100%.

Výsledkem je celá řada výhod:

Úspora energie.

Hlavní přínos je v úspoře elektrické energie cca 10-15%. To je dané vyšším sezónním topným faktorem SCOP které dosahuje 7.
Další výhodou je zjednodušení celého systému a tím i vyšší spolehlivosti. Již je překonána doba problémů životnosti elektroniky, která je nyní nejspolehlivější součást systému.

Instaluje se bez akumulační nádoby.

Inverteru nevadí změna průtoku topné vody tepelným čerpadlem a není ani potřeba ukládání energie po dobu vypnutí tepelného čerpadla.

Cyklování je redukováno na minimum.

Tepelné čerpadlo voda-voda se dimenzuje na 100% tepelné ztráty objektu. Zvláště v přechodném období dochází u on/off systému k častému cyklování tepelného čerpadla, kdy kompresor pracuje vždy na 100% výkonu. Použitím inverteru dochází téměř k odstranění cyklování a kompresor v topné sezóně prakticky nevypíná. To je umožněno tím, že řídící systém přizpůsobí výkon tepelného čerpadla aktuálnímu požadavku vytápěného objektu.

Výměníky jsou předimenzovány.

Průměrná tepelná ztráta vytápěných objektů během otopného období se obvykle pohybuje okolo 50% její jmenovité hodnoty. Tepelné čerpadlo vybavené inverterem tedy pracuje průměrně na 50% svého výkonu. Jelikož jsou tepelné výměníky dimenzovány na 100% výkonu, dochází vlastně k jejich předimenzování a systém pracuje v lepších podmínkách, než při maximálním výkonu. I vlivem tohoto jevu se zvyšuje průměrný topný faktor.

Kompresor je menší.

Použitím inverteru je používán rozměrově přibližně poloviční kompresor, protože rozsah kmitočtů je až 120 Hz, přičemž standardní kompresor pracuje při 50Hz.

Elektrokotel jen jako záložní zdroj.

Tepelná čerpadla voda-voda instalujeme na 100% tepelných ztrát, tento výkon máme k dispozici za každého počasí. Navíc invertorová tepelná čerpadla mají obvykle maximální výkon větší než jsou tepelné ztráty objektu. Elektrokotel se instaluje je jako záložní zdroj.

Odstranění vysokého rozběhového proudu.

Proud při rozběhu inverteru pomalu nabíhá a nemůže dojít k poklesu napětí sítě, nebo výpadku jištění jako u komresoru on/off.

Jedno, nebo třífázové.

Do výkonu 19 kW je možná volba jenofázového, nebo třífázového napájení.