TEPELNÁ ČERPADLA S ŘÍZENÝM VÝKONEM

Hlavní efekty řízeného výkonu jsou v zjednodušení celého systému. Tepelnému čerpadlu s řízeným výkonem nevadí změna odebraného výkonu. Tím odpadá nutnost akumulační nádoby.

Tepelné čerpadlo se obvykle dimenzuje na 70 - 100% tepelné ztráty objektu. Zvláště v přechodném období dochází k častému cyklování tepelného čerpadla, kdy kompresor pracuje vždy na 100% výkonu. Použitím digitálního kompresoru dochází k podstatnému snížení cyklování a kompresor prakticky nevypíná. To je umožněno tím, že řídící systém přizpůsobí výkon kompresoru aktuálnímu požadavku vytápěného objektu.