ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL

POUŽÍVÁME VE VŠECH TEPELNÝCH ČERPADLECH.

Elektronicky řízený expanzní ventil posouvá tepelné čerpadlo o několik tříd výš. Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), provozní spolehlivost i dobu životnosti zařízení. Zjednodušuje výrobu, uvádění do provozu i servis.

1. Elektronický expanzní ventil maximalizuje provozní účinnost.

  • Elektronický expanzní ventil umožňuje maximální využití výparníku pro odpaření chladiva (méně energie na přehřátí) a zvyšuje se tak topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla.
  • Při stejném výparníku je vypařovací tlak na chladivu R410a cca o 0,5 baru vyšší, než při použití TEV.
  • Maximální adaptace systému, zvláště za nižších teplot. Pokud klesne teplota topné vody pod 35°C (běžné u podlahového a stěnového vytápění), dojde u TEV ke snížení vypařovacího tlaku, topného výkonu a topného faktoru. To se s EEV nestane.

2. EEV = jednodušší konstrukce, výroba i montáž.
Celý systém je založen na náhradě mechanických či termomechanických elementů nejmodernější elektronikou. Z hlediska vlastního chladícího okruhu dochází k výraznému zjednodušení celého systému. TEV, magnetický ventil a zpětná klapka jsou nahrazeny jedním EEV. Přínosem je tedy méně pájení a méně komponentů - méně chyb při výrobě či montáži.

3. EEV zvyšuje celkovou provozní spolehlivost.
Méně komponentů = méně možností poruchy. Existuje samozřejmě možnost poruchy elektroniky, kterou lze však snadno a rychle vyměnit bez zásahu do chladícího okruhu.

4. EEV prodlužuje životnost kompresoru.
Životnost kompresoru prodlužuje jeho znatelně menší tepelné namáhání, neboť nízké sací přehřátí přináší nižší teplotu výtlačných par z kompresoru, nižší tlakový poměr, což podstatně méně zatěžuje kompresor.

5. EEV usnadňuje uvedení do provozu.
Uvedení tepelného čerpadla do provozu je velmi náročná záležitost, pokud má být systém optimálně naladěn. TEV, původně zkonstruovaný pro použití v chlazení a mražení není pro tepelné čerpadlo ideální. Odborníků, kteří umí nastavit statické přehřátí (a jsou na to vybaveni) je opravdu málo. Důsledkem toho bývá často neefektivní chod čerpadla, končící až zničením kompresoru. S EEV jde o automatické samonastavení celého systému.

6. EEV zjednodušuje servis.
Případné hledání a odstranění problému je velmi jednoduché. Pouhým přepnutím EEV do manuálního režimu je možno s chladícím okruhem pracovat velmi rychle a pohodlně. Použití Elektronických Expanzních Ventilů (EEV) přináší uživateli tepelného čerpadla řadu výhod.