Značka kvality Q

Tepelná čerpadla SPIRÁLA splňují všechna kritéria, včetně testů v nezávislé akreditované zkušebně.

JSOU TO TYTO POŽADAVKY:
1. shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE)
2. minimální hodnoty efektivnosti (COP)
země - voda B0/W35 - 4,3
voda - voda W10/W35 - 5,1
vzduch - voda A2/W35 - 3,1
přímé odpařování - voda E4/W35 - 4,3
3. Potvrzení hladiny akustického výkonu
4. Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu.
5. Dokumentace k tepelnému čerpadlu v českém jazyce
6. Existence servisní sítě s 24. hodinovou reakční dobou.
7. Dvouletá plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let. Administrativní přidělení značky kvality je finančně náročnější a při naší omezené produkci by neúměrně navýšilo prodejní cenu. Z tohoto důvodu jsme prozatím o přidělení „Značky kvality Q EHPA“ nepožádali.

O ZNAČCE KVALITY Q
Značka kvality Q EHPA pro tepelná čerpadla byla rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel spolu s českou AVTČ, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice. Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry. Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť. Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané parametry nezávisle kontrolovány.