NOVÉ DOTACE

20. 1. 2012

Sice jen v Plzni, ale alespoň něco. Vztahuje se na trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění (např. tepelná čerpadla) na území města Plzně.Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 000,- Kč.Více info zdeNa téma "kotlíkových dotací" v moravskoslezském kraji uvádíme část z článku kolegů z AC Heating, se kterým naprosto a do posledního písmene souhlasíme:Dle našich informací, v moravskoslezském kraji poběží podobný program. Dokonce s dotací ve výši 60.000,-Kč. Bude se vztahovat pouze na výměnu kotle na uhlí za jiný kotel na uhlí. Bohužel. Ano, čtete správně.Prý proto, že dříve lidi topili PET lahvemi a starými gumovkami ve svém původním kotli. Když si údajně koupí kotel s automatickým podavačem, už tam PETku, ani gumovku tak snadno nenarvou. Tímto krokem se tedy má snížit znečištění ovzduší.OK, v pořádku. Tepelné čerpadlo ale funguje také tak, že v něm gumovku ani PETku nespálíte a dokonce neprodukuje žádné emise. Proč se tedy na něj dotace nevztahuje?Tristní to logika. Takto se zachází se státními prostředky.Deformování trhu všelijakými pochybnými dotacemi, které se ohlásí, pak uvedou se zpožděním a nakonec se ze dne na den zruší jsou věci, které nás skutečně kupředu příliš neposunou. Stejně jako nelogicky přerozdělované peníze. Naopak, člověk by snadno mohl nabýt dojmu, že se jedná o skryté lobby, které má za účel kapsu daňového poplatníka provětrat, a to ve prospěch úzké skupiny dodavatelů kotlů na uhlí.Protože nám není lhostejné fungování našeho státu, vyzýváme každého, kdo má podobný názor, volejte na odpovědná místa – tj. Moravskoslezský kraj nebo MŽP a chtějte podat vysvětlení nebo návrh na změnu.