NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

18. 6. 2013

Konečně byla vyhlášena 1. výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn 12. 8. 2013. Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v tomto článku.
Do Nové ZÚ je třeba všechny výrobky znova registrovat, s tím jsme počítali. Bohužel trochu změnili pravidla a uznávají zkoušky jen z jedné české laboratoře. Už jsme tam objednaní, a do termínu příjmu žádostí, budeme doufám i zapsaní, s tím že by se dotace vztahovala na všechny výkony TČ.
Na oficiálních stránkách NZÚ zatím mnoho informací nemají. Seznam výrobků ještě nezveřejnili, protože se tam musí všichni znova registrovat.