KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017

26. 3. 2017

Vyhlášená výzva avizovaná Ministerstvem životního prostředí se zatím netýká fyzických osob. Do této výzvy se mohou hlásit jen kraje, které následně vyhlásí výzvu pro veřejnost, nejspíše až na podzim tohoto roku. Ale některé kraje připravují druhé kolo 1. výzvy projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 2015-2018" nebo podobně pojmenované. Přičemž se budou podporovat pouze tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

  • Středočeský kraj: příjem žádostí od 20. 4. 2017, osobně nebo poštou, alokace 51mil., info zde
  • Královéhradecký kraj: příjem 3. 5. - 5. 5. 2017 (nutná elektr. registrace do pořadníku 2. 5. 2017 od 8h, pouze 250 žádostí), elektronicky a pak osobně nebo poštou, alokace 20mil., info zde
  • Liberecký kraj: příjem žádostí 3. 4. – 14. 7. 2017, osobně nebo poštou, alokace 14,04mil., info zde
  • Ústecký kraj: vyčerpáno, info zde
  • Karlovarský kraj: příjem žádostí asi duben - květen 2017, info zde
  • Kraj Vysočina: příjem žádostí od 13. 2. 2017, osobně, mailem s el. podpisem, nebo elektronicky přes dat. schránku, alokace 23,88mil., info zde
  • Zlínský kraj: příjem žádostí 19.4. – 21. 4. 2017, elektronicky, alokace 34,4mil., info zde a zde
  • Moravskoslezský kraj: příjem žádostí 1. 3. – 31. 3. 2017, elektronicky (nový žadatelé), osobně nebo poštou (žadatelé na které se nedostalo v předchozí výzvě), alokace 55,62mil., info zde
  • Praha: příjem žádostí do 1. výzvy nebyl ukončen ani vyčerpán, info zde

Více info na webech jednotlivých kraj. úřadů, viz odkazy výše