5.11.2019

Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém

Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění. Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla (obzvláště voda-voda) - a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji (viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásobování teplem, elektrokotel, …).

Tepelné čerpadlo patří k nejlevnějším zdrojům tepla

U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu.

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité - při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým.

Tepelné čerpadlo země - voda

Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ tepelného čerpadla země-voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy.

 

U tepelných čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je systém voda-voda oproti čerpadlům vzduch/voda ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.

Tepelná čerpadla voda voda od Spirály využívají studniční vodu

Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializujeme, vyrábíme TČ Spirála konstruované přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně.

Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční voda proudí z vnějšku těchto trubek.

Tepelná čerpadla Spirála mají nejnižší spotřebu vody

Díky tomuto řešení mají Tepelná čerpadla Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.

Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.

Bonusem je i výhodná sazba na elektřinu

Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek.

Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo v posledních letech každé druhé nově instalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála.

Chci nezávazně poptat